ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล Digital Signage อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก

Please follow and like us:

Comments are closed.