STIN_15

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยการแพทย์ แห่งเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ — ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมา ฐิติพลธำรง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา ต้อนรับศาสตราจารย์ โทชิกิ มิซุโนะ ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนทางวิชาการนานาชาติ ...

5251

โครงการอาจารย์เยาวชนจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนในชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก

โครงการอาจารย์เยาวชนจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนในชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ในชุมชนนุรู้ลอิสลามคลองสี่ (วังเล็ก) ในวันที่18มกราคม 2563 ณ ชุมชนนุรู้ลอิสลามคลองสี่ (วังเล็ก) เขตมีนบุรี โดยมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ...

วันเด็ก63_200120_0075

ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภั ...

STIN_14

STIN Starry Night 202

9 มกราคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดงานฉลองพุทธศักราชใหม่ 2563 โดยมีการแสดงจากผู้บริหาร บุคลากรสถาบัน นักศึกษา ยังมีการจับรางวัลสร้างความสนุกแก่ผู้ร่วมงาน #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 ...

DSC_3169

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 24

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 17.06 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุ ...

STIN_12

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.โทโมโกะ คาเมอิ และเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์ลุคส์ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมา ฐิติพลธำรง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ พร้อมทั้งผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนร ...

STIN_3

ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 06.54 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงบำเพ ...

STIN_10

ร่วมงาน 99 ปี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

23 ธันวาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะบุคลากรสถาบัน ร่วมตักบาตร ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ครบ 99 ปีสู่ปีที่ 100  ...

STIN_16

จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร เรื่อง บทบาทของผู้ทำหน้าที่เตรียมจัดเลี้ยงงานประชุม (ครั้งที่ 1)

วันพุธที่ 18 เดือนธันวาคม 2562  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีการดำเนินการจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะที่ 1 มีการเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “บทบาทของผู้ทำหน้าที่เตรียมจัดเลี้ยงงานประชุม” ณ ห้องประชุมนายเจริญ-คุณหญิงวรร ...

STIN_9

สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

20 ธันวาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนทิพย์ เขษมโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมคณะเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก ...