สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย


  

           
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
  • วิทยาลัยพยาบาลสถากาชาดไทย ก้าวสู่ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  • สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  • วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย


ขยายการรับสมัครลูกจ้างประจำ
...
รับสมัครสอบ เจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป 3-5 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา
...
สอบราคาจ้างทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2561
...
สอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561
...
การแก้ไขปัญหาการเข้าใช้ PMIS
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทระบบกลาง (Admissions)
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบกันซึมผนังอาคารและพื้นผิว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และอาคารพระบรมคุณ ประจำปีงบประมาณ 2560
ถวายเทียนพรรษา
แสดงความยินดีในโอกาสการเป็นสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
English Public Speaking Competition 2017
Updated Medical-Surgical Nursing
ครบรอบ 103 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560ประเภททุนโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภททุนโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา 2560
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets