สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย


  

           
ออนไลน์ในขณะนี้ 4 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
  • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2561

  • รับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ปี 2561

  • วิทยาลัยพยาบาลสถากาชาดไทย ก้าวสู่ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  • สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  • วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย


NEW!..ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2561
...
NEW!..การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการเพื่อตตพิมพ์เผยแพร่ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการเขียนและจัดช่วงเวลาในการเขียนบทความวิชาการสำหรับอาจารย์...
NEW!..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ปี 2561
...
ประการรับสมัครเข้ารับการพิจารณาสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
...
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการพิจารณาสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมและผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (ประเภทการรับด้วย Portfolio)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาอบรมสาขาเวชปฎิบัติไต
Human Subject Protection Course
แสดงความยินดี
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (ประเภทการรับด้วย Portfolio)
รับสมัครผู้ประกอบกิจการเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องจำหน่ายน้ำดื่ม นม น้ำผลไม้ เครื่องดื่มช็อกโกแลต และเครื่องเติมเงินมือถือ อัตโนมัติ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (ประเภทการรับด้วย Portfolio)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
พิธีประดับเข็มนักศึกษาพยาบาล
STIN Singing Contest : Halloween Party
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets