สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย


  

           
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
  • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Challenges in palliative nursing

  • รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตาภาคตะวันออก และโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

  • แต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  • รับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ปี 2561

  • สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  • วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย


NEW!..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2561 1.สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 2. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ตรวจสอบรายช...
ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 9
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปี 2561
...
แสดงความยินดี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญอธิการบดี พร้อมคณะ  เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่  พลตรีหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ ในโอกาสได้...
บริจาคเงินสบทบทุนก่อสร้างอาคาร สิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม และผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Challenges in palliative nursing
แผนการรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตาภาคตะวันออก และโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
แต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
การพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ระยะที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมสาขาประคับประคอง
สอบราคาจ้างปรับปรุงแสงสว่างห้องประชุม หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets