สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย


  

           
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
  • ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

  • รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (ประเภทการรับด้วย Portfolio)

  • วิทยาลัยพยาบาลสถากาชาดไทย ก้าวสู่ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  • สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  • วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย


NEW!..โครงการนักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียนรู้สิ่งแวดล้อม พิชิตสุขภาพดี ณ ชุมชนห่างไกล ปี 1
วันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการนักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียนรู้สิ่งแวดล้อม พิชิตสุขภาพดี ณ ชุมชนห่างไกล ปี 1 ขึ้น มีนักศึกษาพย...
รับสมัครผู้ประกอบกิจการเช่าพื้นที่ให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ครั้งที่ 2
...
สอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
...
นำเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวและหารือการทำข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงาน
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และคณะ ได้เข้าพบนายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรธรณี ณ ห้องประ...
การประชุมหารือแนวทางการประสานความร่วมมือในงานบริการวิชาการและการวิจัยระหว่างสองหน่วยงาน
แผนการรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษา โครงการแลกเปลี่ืยนประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2017
ผลการคัดเลือกบุคลากรชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (ประเภทการรับด้วย Portfolio)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์บุคลากรชั่วคราว
การรับสมัครบุคลากรชั่วคราว
ขยายการรับสมัครลูกจ้างประจำ
รับสมัครสอบ เจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป 3-5 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา
สอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561
การแก้ไขปัญหาการเข้าใช้ PMIS
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets