สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย


  

           
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
  • ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร

  • ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาอบรมสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)

  • ประชุมวิชาการเรื่อง Highlights in Neonatal and Pediatric Respiratory Care

  • ประชุมวิชาการเรื่อง การส่งเสริมการจัดการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วย เอชไอวี/เอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค

  • ประชุมวิชาการเรื่อง Updated Competency of Nurse Practitioner in Thailand 4.0 Era

  • ประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลพหุวัฒนธรรม: บทบาทสำคัญที่มิอาจมองข้าม

  • สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  • วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย


NEW!..ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร
...
NEW!..ประชุมวิชาการ Challenges in palliative nursing
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Challenges in palliative nursing ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-1...
NEW!..งานครบรอบวันกำเนิดปีที่ 104
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในงานครบรอบวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (104 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) เพื่อน้...
NEW!..ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี และ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดยนางอริยสิริ พิพัฒน์นรา เลขาธิการมูลนิธิ...
NEW!..ดนตรีไทยถวายพระพร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ประเภทรับตรงร่วมกัน)
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาอบรมสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย (Router) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมวิชาการเรื่อง Highlights in Neonatal and Pediatric Respiratory Care
ประชุมวิชาการเรื่อง การส่งเสริมการจัดการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วย เอชไอวี/เอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค
ประชุมวิชาการเรื่อง Updated Competency of Nurse Practitioner in Thailand 4.0 Era
รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรงร่วมกันรอบ (3/2)
Big Cleaning Day
พิธีสวมหมวก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28jul2009-limages-2320pm     1 1    tnc logo    images-2    686963    48880 1    CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2    niets