สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประวัติสถาบันฯresume_Page_1.jpg

resume_Page_2.jpg

resume_Page_3.jpg

resume_Page_4.jpg

resume_Page_5.jpg

resume_Page_6.jpg

แสดงผลแล้ว 23821 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
โครงสร้างสถาบัน
27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th