สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
สัญลักษณ์logo_trcn.gif

ตราสัญลักษณ์

เครื่องหมายของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มีลักษณะเป็นรูปอาร์ม พื้นสีขาว ขอบสีน้ำเงิน ตรงกลางมีพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” ลงยาสีแดงครอบ ด้วยพระมหามงกุฎสีทอง มีเครื่องหมายกาชาดใต้พระปรมาภิไธย ภายในขอบสีน้ำเงินมีอักษรสีทอง ความว่า “วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย”สวีแด ดอกไม้ประจำสถาบัน...

dsc02044_.jpg

สวีแด เป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Gliricidia Sepium steud มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางใบเป็นใบรวม เวลาออกดอกจะทิ้งใบเกือบหมดต้น ออกดอกปีละครั้งในฤดูหนาว ลักษณะคล้อยดอกโสนหรือดอกถั่วออกดอกเป็นช่อๆ มี 2 ชนิด คือ ชนิดดอกสีชมพูและดอกสีขาวดอกออกอยู่นานประมาณ 3 สัปดาห์ ดอกสามารถใช้รับประทานได้เช่นเดียวผักและสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายรูป แบบ คนทั่วไปเรียกว่า ดอกแคฝรั่งสวีแด...... มีความสัมพันธ์กับศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยทุกคน เพราะเป็นต้นไม้ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยพยาบาลฯ ด้วยเหตุที่สวีแดให้ร่มเงา จะพลิ้วไหวดูอ่อนโยนเมื่อต้านลม ดอกสีขาวและชมพูบริสุทธิ์สวยงามและบานสะพรั่งทั้งต้นเมื่อใกล้เวลาที่จะมี การสอบปลายปี เป็นเครื่องเตือนใจให้พวกเราเตรียมตัวดูตำรา จนมีคำกล่าวว่า “เมื่อสวีแดบาน หมายถึงฤดูกาลสอบกำลังมาเยือน”สีประจำวิทยาลัยพยาบาลฯ “สีแดงชาด (นัมเบอร์ 25)”

แสดงผลแล้ว 9926 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
ประวัติสถาบันฯ
อัตลักษณ์ของบัณฑิต
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
อธิการบดีและทีมผู้บริหาร
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th