สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
อัตลักษณ์ของบัณฑิตGraduates.gif
แสดงผลแล้ว 8251 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อธิการบดีและทีมผู้บริหาร
วิทยาลัยพยาบาลสถากาชาดไทย ก้าวสู่ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เอกลักษณ์ของสถาบัน
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th