สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
อัตลักษณ์ของบัณฑิตGraduates.gif
แสดงผลแล้ว 7896 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
อธิการบดีและทีมผู้บริหาร
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th