สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เอกลักษณ์ของสถาบันIdentity_1.png
แสดงผลแล้ว 7968 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
ประวัติสถาบันฯ
วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อธิการบดีและทีมผู้บริหาร
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th