สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เอกลักษณ์ของสถาบันIdentity_1.png
แสดงผลแล้ว 7098 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
อธิการบดีและทีมผู้บริหาร
อัตลักษณ์ของบัณฑิต
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประวัติวิทยาลัยพยาบาลฯ
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th