สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
อธิการบดีและทีมผู้บริหารboos2561_01_01.jpg
แสดงผลแล้ว 17043 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
วิทยาลัยพยาบาลสถากาชาดไทย ก้าวสู่ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ติดต่อผู้บริหาร
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th