สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
อธิการบดีและทีมผู้บริหารmanager.jpg
แสดงผลแล้ว 18768 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th