สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
อธิการบดีและทีมผู้บริหาร01aa_01.png
แสดงผลแล้ว 10582 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
สัญลักษณ์
วิทยาลัยพยาบาลสถากาชาดไทย ก้าวสู่ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติสถาบันฯ
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th