สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สัญลักษณ์
วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
อธิการบดีและทีมผู้บริหาร
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th