สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวทั่วไป  หน้าที่ 1
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
...
พิธีประดับเข็มนักศึกษาพยาบาล
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีประดับเข็มนักศึกษาพยาบาล แก่นักศึกษาพยาบาลใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวัตถุประสงค์ของจัดพิธีประดับเข็ํมสถาบันฯ นั้นเพื่อให้นัก...
STIN Singing Contest : Halloween Party
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยชมรมดนตรีสากล ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ STIN Singing Contest : Halloween Party เพื่อให้นักศึกษา...
โครงการอาสาพร้อมรับสาธารณภัย ใส่ใจสุขภาพ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการอาสาพร้อมรับสาธารณภัย ใส่ใจสุขภาพขึ้น ณ โรงเรียนวัดญาณรังษา...
การประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ “TNMC & WANS International Nursing Research Conference 2017: Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health”
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม การประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ “TNMC & WANS International Nursing Research Conference 2017: Culture, Co-creatio...
โครงการนักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียนรู้สิ่งแวดล้อม พิชิตสุขภาพดี ณ ชุมชนห่างไกล ปี 1
วันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการนักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียนรู้สิ่งแวดล้อม พิชิตสุขภาพดี ณ ชุมชนห่างไกล ปี 1 ขึ้น มีนักศึกษาพย...
นำเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวและหารือการทำข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงาน
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และคณะ ได้เข้าพบนายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรธรณี ณ ห้องประ...
การประชุมหารือแนวทางการประสานความร่วมมือในงานบริการวิชาการและการวิจัยระหว่างสองหน่วยงาน
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และคณะ ได้เข้าพบนายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะผู้บริหาร กรมป้องก...
การแก้ไขปัญหาการเข้าใช้ PMIS
...
ถวายเทียนพรรษา
5 กรกฎาคม 2560 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล จัดกิจกรรมร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัด...
แสดงความยินดีในโอกาสการเป็นสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
26 มิถุนายน 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภาากาชาดไทย และนายกสภาสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานถวายสักการะสมเด็จพระศรีสวรินทิรา พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และกล่าวแสดงความยินดีในโอกาส...
English Public Speaking Competition 2017
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมเเข่งขัน English Public Speaking Competition 2017 ในการแข่งขัน PIM LANGUAGE COMPETITION #2 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โโยมีนักศึกษาได้รับรางวัลดังนี้ ...
Updated Medical-Surgical Nursing
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง Updated Medical-Surgical Nursing  ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรมทวินทาว์เวอร์...
ครบรอบ 103 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน ในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 103 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการวิจัยอย่างมีคุณภาพ"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการวิจัยอย่างมีคุณภาพ" โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18...
ปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา 2559 ...
รดน้ำขอพรเลขาธิการสภากาชาดไทย
12 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเลขาธิการสภากาชาดไทย เนืองในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติามเด็จพระญาณสังวร (เจริญ ส...
วันกตัญญู 60
11 เมษายน 2560 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันกตัญญู โดยได้รับเกียรติจากท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ชั้น 3 อาค...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th