สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวทั่วไป  หน้าที่ 1
ถวายเทียนพรรษา
5 กรกฎาคม 2560 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล จัดกิจกรรมร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัด...
แสดงความยินดีในโอกาสการเป็นสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
26 มิถุนายน 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภาากาชาดไทย และนายกสภาสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานถวายสักการะสมเด็จพระศรีสวรินทิรา พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และกล่าวแสดงความยินดีในโอกาส...
English Public Speaking Competition 2017
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมเเข่งขัน English Public Speaking Competition 2017 ในการแข่งขัน PIM LANGUAGE COMPETITION #2 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โโยมีนักศึกษาได้รับรางวัลดังนี้ ...
Updated Medical-Surgical Nursing
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง Updated Medical-Surgical Nursing  ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรมทวินทาว์เวอร์...
ครบรอบ 103 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน ในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 103 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการวิจัยอย่างมีคุณภาพ"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการวิจัยอย่างมีคุณภาพ" โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18...
ปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา 2559 ...
รดน้ำขอพรเลขาธิการสภากาชาดไทย
12 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเลขาธิการสภากาชาดไทย เนืองในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติามเด็จพระญาณสังวร (เจริญ ส...
วันกตัญญู 60
11 เมษายน 2560 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันกตัญญู โดยได้รับเกียรติจากท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ชั้น 3 อาค...
พิธีมุทิตาจิต รดน้ำขอพร
10 เมษายน 2560 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิต รดน้ำขอพร พี่พยาบาล ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ บริเวณหอพักพยาบาลสถิต ...
กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
...
ประทานแจกันดอกไม้แสดงความยินดี
วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลาประมาณ 11.00 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานแจกันดอกไม้แสดงความยินดีต่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยที่ได้ปรับสถานะเป็น สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ...
ยกฐานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
...
โครงการค่ายอาสา เรียนรู้สาธารณภัย ห่วงใยสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้จัดทำโครงการค่ายอาสา เรียนรู้สาธารณภัย ห่วงใยสุขภาพ ณ โรงเรียนวัดตะพังคลี ในวันที่ 7 - 8 มกราคม 2...
โครงการกาชาดร่วมใจ ป้องกันภัย พิษยาสูบ
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมร่วมกับโครงการ ค่ายอาสา เรียนรู้สาธารณภัย ห่ว...
ยกฐานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th