สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวทั่วไป  หน้าที่ 1
ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
8 สิงหาคม 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยคณะผู้บริหาร บุคคลากรสถาบัน และนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...
ลงนามถวายพระพร
25 กรกฎาคม 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยคณะผู้บริหาร บุคคลากรสถาบัน และนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิ...
ถวายเทียนพรรษา
24 กรกฎาคม 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง  จิระวรานันท์ รักษาการรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล จัดกิจกรร...
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 12
วันนี้ (20 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรต...
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 77 คน ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมั...
ประชุมวิชาการ Challenges in palliative nursing
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Challenges in palliative nursing ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-1...
งานครบรอบวันกำเนิดปีที่ 104
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในงานครบรอบวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (104 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) เพื่อน้...
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี และ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดยนางอริยสิริ พิพัฒน์นรา เลขาธิการมูลนิธิ...
ดนตรีไทยถวายพระพร
15 มิถุนายน 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยโดยชมรมดนตรีไทย ร่วมบันทึกเทปการแสดงดนตรีไทยถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT...
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 11
(11 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ...
ขอเชิญร่วมงานวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ( 104 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)
...
Big Cleaning Day
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้นโดยมีคณาจารญ์ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง พนักงานทำความสะอาด และนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโ...
พิธีสวมหมวก
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย...
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สุ...
ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 10
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
สถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี
26 เมษายน 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...
แสดงความยินดี
10 เมษายน 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ มอบช่อบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดว...
ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 9
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปี 2561
...
แสดงความยินดี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญอธิการบดี พร้อมคณะ  เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่  พลตรีหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ ในโอกาสได้...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th