สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวทั่วไป  หน้าที่ 1
เข้าร่วมประกวด ในกิจกรรม Young Crenoactive Awards 2018
25 กันยายน 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาสถาบันกาพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ส่งโครงการพยาบาลอาสา ส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ เข้...
วางพวงมาลาถวายสักการะ
วันที่ 24 กันยายน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล และวันคล้ายวันสวรรคต ณ สถูปพระราชสรีร...
อำลา - อาลัย" ครั้งที่ 27
วันที่ 21 กันยายน 2561  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงาน "อำลา - อาลัย" ครั...
ด้วยรักและผูกพัน 61
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณในงาน “ด้วยรักและผูกพัน 6...
กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
...
ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย ครั้งที่ 14
7 กันยายน 2561เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญ...
ขอแสดงความยินดี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม ปี 2561 จัดโดยสำนักงานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม โดยในปีนี้มีโครงการที่ได้รับรางวัล โ...
Highlights in Neonatal and Pediatric Respiratory Care
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานการพยาบาลกุมารเวชกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Highlights in Neon...
รับน้องกระโปรงแดง
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมใ...
ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
8 สิงหาคม 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยคณะผู้บริหาร บุคคลากรสถาบัน และนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...
ลงนามถวายพระพร
25 กรกฎาคม 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยคณะผู้บริหาร บุคคลากรสถาบัน และนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิ...
ถวายเทียนพรรษา
24 กรกฎาคม 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง  จิระวรานันท์ รักษาการรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล จัดกิจกรร...
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 12
วันนี้ (20 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรต...
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 77 คน ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมั...
ประชุมวิชาการ Challenges in palliative nursing
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Challenges in palliative nursing ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-1...
งานครบรอบวันกำเนิดปีที่ 104
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในงานครบรอบวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (104 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) เพื่อน้...
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี และ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดยนางอริยสิริ พิพัฒน์นรา เลขาธิการมูลนิธิ...
ดนตรีไทยถวายพระพร
15 มิถุนายน 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยโดยชมรมดนตรีไทย ร่วมบันทึกเทปการแสดงดนตรีไทยถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT...
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 11
(11 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ...
ขอเชิญร่วมงานวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ( 104 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)
...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th