สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวรับสมัครงาน  หน้าที่ 1
ผลการคัดเลือกบุคลากรชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์บุคลากรชั่วคราว
...
การรับสมัครบุคลากรชั่วคราว
...
ขยายการรับสมัครลูกจ้างประจำ
...
รับสมัครสอบ เจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป 3-5 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา
...
ขยายรับสมัครสอบแข่งขัน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
...
ขยายรับสมัครสอบแข่งขัน เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา และเจ้าหน้าที่พัสดุ
...
ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์
...
เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 หน่วยพัสดุ ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ
...
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1-4 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา
...

[1][2][3][4]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th