สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวรับสมัครงาน  หน้าที่ 1
ขยายรับสมัครสอบแข่งขัน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
...
ขยายรับสมัครสอบแข่งขัน เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา และเจ้าหน้าที่พัสดุ
...
ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์
...
เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 หน่วยพัสดุ ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ
...
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1-4 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา
...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์
...
การรับสมัครลูกจ้างประจำ
...
ขยายการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์
...
ขยายรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
...

[1][2][3]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th