สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวรับสมัครงาน  หน้าที่ 1
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 30 อัตรา
...
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
...
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม และผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล
...
ผลการคัดเลือกบุคลากรชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์บุคลากรชั่วคราว
...
การรับสมัครบุคลากรชั่วคราว
...
ขยายการรับสมัครลูกจ้างประจำ
...
รับสมัครสอบ เจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป 3-5 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา
...
ขยายรับสมัครสอบแข่งขัน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
...
ขยายรับสมัครสอบแข่งขัน เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา และเจ้าหน้าที่พัสดุ
...

[1][2][3][4]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th