สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา  หน้าที่ 1
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2561
...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Challenges in palliative nursing
...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมสาขาประคับประคอง
...
รับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ปี 2561
...
โครงการจัดอบรม ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
สมัครออนไลน์  Click!! ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต
 ...
รับสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย กำหนดเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาล ระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี หรือพยาบาลวิชาชีพ เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีก...

[1][2]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th