สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา  หน้าที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาอบรม สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
...
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาอบรม สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
...
ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร
...
ประชุมวิชาการเรื่อง Highlights in Neonatal and Pediatric Respiratory Care
...
ประชุมวิชาการเรื่อง Updated Competency of Nurse Practitioner in Thailand 4.0 Era
...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Challenges in palliative nursing
รับสมัครออนไลน์  (รองรับ Browser IE และ Firefox เท่านั้น )**แก้ปัญหากดค้นหาในรูปแว่นขยาย ใส่คำหน้าชื่อไม่ได้**  ขั้นตอนการสมัคร On Line  1.คลิกสมัครออนไ...
โครงการจัดอบรม ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
สมัครออนไลน์  Click!! ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต
 ...

[1][2]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th