สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวการรับเข้าศึกษา  หน้าที่ 1
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (ทุกประเภท) พบอาจารย์ที่ปรึกษา
...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรงอิสระ
...
กำหนดการรายงานตัว การทำสัญญาเข้าศึกษาฯ การเข้าหอพัก และการปฐมนิเทศ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประเภทการรับแบบ Admissions
...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทรับแบบ Admission
...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ประเภทรับตรงร่วมกัน)
...
รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรงร่วมกันรอบ (3/2)
...
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรงร่วมกัน 2561
...
รายละเอียดการทำสัญญา
กรุณาดาวน์โหลดเอกสารแนบทุกฉบับ พร้อมศึกษารายละเอียดด้วยนะคะ  ...
เปลี่ยนวันรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (ประเภทรับตรงร่วมกัน)
...
เปลี่ยนวันทำสัญญา วันเข้าหอพักของนักศึกษา ประเภท Portfolio โควตาภาคตะวันออก โควตาบุตรเจ้าหน้าที่ฯ และโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
...

[1][2][3][4][5][6][7][8]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th