สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  หน้าที่ 1
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
...
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาด
...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย
...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลรักษาเอกสาร วัสดุ และครุภัณฑ์
...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตู้ทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำ
...
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างบริการทำความสะอาด
...
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย
...

[1][2][3][4][5][6]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th