สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประทานแจกันดอกไม้แสดงความยินดีวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลาประมาณ 11.00 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานแจกันดอกไม้แสดงความยินดีต่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยที่ได้ปรับสถานะเป็น สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย


แสดงผลแล้ว 721 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
27 มกราคม 2560


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th