สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
วันกตัญญู 6011 เมษายน 2560 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันกตัญญู โดยได้รับเกียรติจากท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน
แสดงผลแล้ว 409 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
12 เมษายน 2560


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th