สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รดน้ำขอพรเลขาธิการสภากาชาดไทย12 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเลขาธิการสภากาชาดไทย เนืองในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติามเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) จัดโดยสำนักงานบริหาร
แสดงผลแล้ว 416 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
12 เมษายน 2560


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th