สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา 2559ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา 2559 
แสดงผลแล้ว 339 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
19 พฤษภาคม 2560


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th