สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการวิจัยอย่างมีคุณภาพ"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการวิจัยอย่างมีคุณภาพ" โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  และในโอกาศนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย
แสดงผลแล้ว 340 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
19 พฤษภาคม 2560


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th