สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
English Public Speaking Competition 2017วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมเเข่งขัน English Public Speaking Competition 2017 ในการแข่งขัน PIM LANGUAGE COMPETITION #2 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โโยมีนักศึกษาได้รับรางวัลดังนี้

รองอันดับ 1 นายเทอดพงษ์ ฤทธิยา นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2
รองอันดับ 2 นางสาวมะลิ ศิริล้น นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3

แสดงผลแล้ว 155 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
6 กรกฎาคม 2560


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th