สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
แสดงความยินดีในโอกาสการเป็นสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย26 มิถุนายน 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภาากาชาดไทย และนายกสภาสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานถวายสักการะสมเด็จพระศรีสวรินทิรา พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสการเป็นสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสภาสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย
โดยในวันนี้ถือเป็นวันแรกของการปฎิบัติงานในนาม "สถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย" ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการก้าวสู่การเป็นสถาบันทางการศึกษาพยาบาล อันเป็นโอกาสในการพัฒนาสถาบันการพยาบาล และพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ทั้งในด้านการผลิตบุคลากรด้านการพยาบาล และจัดการศึกษาการพยาบาลศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและัฒนาวิชการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงต่อประชาชน ประเทศชาติและสภากาชาดไทย
แสดงผลแล้ว 250 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
6 กรกฎาคม 2560


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th