สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
นำเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวและหารือการทำข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และคณะ ได้เข้าพบนายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรธรณี ณ ห้องประชุมกรมทรัพยากรธรณี เพื่อนำเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวและหารือการทำข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงาน
ทั้งนี้โครงการวิจัยฯ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

แสดงผลแล้ว 714 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
10 ตุลาคม 2560


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th