สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
การประชุมหารือแนวทางการประสานความร่วมมือในงานบริการวิชาการและการวิจัยระหว่างสองหน่วยงานวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และคณะ ได้เข้าพบนายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อหารือแนวทางการประสานความร่วมมือในงานบริการวิชาการและการวิจัยระหว่างสองหน่วยงาน
      ทั้งนี้อ.ปัญจพาณ์ สุขโข ผู้แทนศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราได้นำเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงาน
แสดงผลแล้ว 547 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
10 ตุลาคม 2560


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th