สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
โครงการนักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียนรู้สิ่งแวดล้อม พิชิตสุขภาพดี ณ ชุมชนห่างไกล ปี 1วันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการนักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียนรู้สิ่งแวดล้อม พิชิตสุขภาพดี ณ ชุมชนห่างไกล ปี 1 ขึ้น มีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 – 4 เข้าร่วมโครงการ ณ ชุมชนบ้านดอยชัย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีกิจกรรมการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพเบื้องต้น การตรวจพัฒนาการเด็ก การบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษา การจัดห้องพยาบาล การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมของชุมชน พิธีบายศรีสู่ขวัญ และแบ่งปันสิ่งของให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากระบบบริการสุขภาพ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการเยาวชนคนทำดี ปี 5 โดยมูลนิธิเอสซีจี และ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
แสดงผลแล้ว 917 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
19 ตุลาคม 2560


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th