สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
โครงการอาสาพร้อมรับสาธารณภัย ใส่ใจสุขภาพสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการอาสาพร้อมรับสาธารณภัย ใส่ใจสุขภาพขึ้น ณ โรงเรียนวัดญาณรังษาราม ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาพยาบาลนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในเรื่องสาธารณภัย ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อประสบสาธารณภัยได้ ซึ่งกิจกรรมในโครงการที่ดำเนินการ คือ การถ่ายทอดความรู้ให้กับแก่ประชาชนที่เข้าร่วมในชุมชนและการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ การจัดนิทรรศการเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งดำเนินการจัดค่ายในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
แสดงผลแล้ว 726 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
7 พฤศจิกายน 2560


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th