สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
STIN Singing Contest : Halloween Partyสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยชมรมดนตรีสากล ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ STIN Singing Contest : Halloween Party เพื่อให้นักศึกษาแสดงศักยภาพทางดนตรีและความสามารถในการร้องเพลงอีกทั้งยังเป็นการสร้างความบันเทิง ช่วยให้นักศึกษาได้รับความสนุกสนานและผ่อนคลายความเครียด โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสงวนวรรณ เฟื่องเพ็ชร
แสดงผลแล้ว 820 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
13 พฤศจิกายน 2560


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th