สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พิธีประดับเข็มนักศึกษาพยาบาลสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีประดับเข็มนักศึกษาพยาบาล แก่นักศึกษาพยาบาลใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวัตถุประสงค์ของจัดพิธีประดับเข็ํมสถาบันฯ นั้นเพื่อให้นักศึกษาทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นสามชิกใหม่ของสภากาชาดไทย และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และให้มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนและทำความ จนสำเร็จการศึกษาตามความมุ่งหมาย

โดยตราสัญญลักษณ์ มีความหมาย ดังนี้
1. พระมหาพิชัยมงกุฏ หมายถึง สัญญลักษณ์ของความเป็นกษัตริย์อันเนื่องมาจากพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์
2. จปร. หมายถึง อักษรย่อมาจาก "มหาจุฬาลงกรณปรมราชาธิราช" อันเป็นพระปรมาภิไธยย่อในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
3. กาชาด หมายถึง เครื่องหมายรูปกากบาทสีแดงชาดบนพื้นขาว เป็นเครื่องหมายกาชาดสากล โดยสีแดงชาดเป็นสีประจำสถาบัน
4. ตราอาร์ม หมายถึง เครื่องหมายเป็นรูปโล่ภายใน มีสัญลักษณ์ของสถาบัน
5. กรอบทรงหน้านาง แสดงถึงความนุ่มนวล อ่อนหวานและความสง่างาม บนพื้นสีเขียว หมาย สีประจำวันพุธ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพในสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

แสดงผลแล้ว 951 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
14 พฤศจิกายน 2560


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th