สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานเพื่อการเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในงานบริการวิชาการและการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ด้านภัยพิบัติ

โดยมีนายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทกา สวัสดิพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกเพชร กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

แสดงผลแล้ว 901 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
4 ธันวาคม 2560


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th