สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
แสดงความยินดี19 ธ.ค.60 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ มอบช่อบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ตโนภาส ในโอกาสได้รับตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

DSC_4214.JPG

แสดงผลแล้ว 900 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
19 ธันวาคม 2560


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th