สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการเพื่อตตพิมพ์เผยแพร่ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการเขียนและจัดช่วงเวลาในการเขียนบทความวิชาการสำหรับอาจารย์ โดยกำหนดจัดด้วยกัน 2 รุ่น คือ รุ่น 1 วันที่ 25-27 ธันวาคม 2560 และรุ่น 2 วันหที่ 8-10 มกราคม 2561 ณ บ้านสวนสบาย เพลินพรรณไม้รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
แสดงผลแล้ว 778 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
17 มกราคม 2561


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th