สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
การพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ระยะที่ 1วันที่ 29 มกราคม 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยศูนย์วิจัยและนวัตกรรม จัดประชุม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมพันเอกนายแพทย์เยื้อง-ท่านผู้หญิงประเทือง คชภักดี (802/4) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลาขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย

แสดงผลแล้ว 800 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
31 มกราคม 2561


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th