สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
บริจาคเงินสบทบทุนก่อสร้างอาคาร สิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิดา พุทธิขันธ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร. อัญชลี ชูติธร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ รับเงินบริจาค จากคุณราเมศร์ กาญจนะโภคิน และคุณเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ใน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริจาคเงินสบทบทุนก่อสร้างอาคาร สิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา จำนวน 500,000 บาท เพื่อจารึกชื่อ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์บุญรักษ์-อาจารย์สมจิต กาญจนะโภคิน

แสดงผลแล้ว 792 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
27 กุมภาพันธ์ 2561


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th