สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
แสดงความยินดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญอธิการบดี พร้อมคณะ  เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่  พลตรีหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ ในโอกาสได้รับรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ 4 ในสาขาแพทย์ทหาร และบริการสังคม จากสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

แสดงผลแล้ว 839 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
5 มีนาคม 2561


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th