สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประชุมวิชาการ Challenges in palliative nursingผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Challenges in palliative nursing ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561
แสดงผลแล้ว 720 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
18 มิถุนายน 2561


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th