สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 98 สิงหาคม 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยคณะผู้บริหาร บุคคลากรสถาบัน และนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย 12 สิงหาคม 2561

10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.ที่ห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ คุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิก สภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย 12 สิงหาคม 2561

แสดงผลแล้ว 668 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
10 สิงหาคม 2561


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th