กราบขอพรผู้มีอุปการคุณและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ากราบขอพร จากผู้มีอุปการคุณและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564

Comments are closed.