_DSC0891

การประกวดร้องเพลง (Singing Contest) ของชมรมดนตรีสากล สโมสรนักศึกษา

📅เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
🔺ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์
🔸ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
👉เป็นประธานในการจัดการประกวดร้องเพลง (Singing Contest)
ของชมรมดนตรีสากล สโมสรนักศึกษา
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ซึ่งมีนักศึกษาผ่านเข้ารอบตัดสินจำนวนทั้งสิน 9 คน
👏ผลการแข่งขัน
🟪รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ นางสาวณัฐิญาดา แก้วเกตุ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2
🟪รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ได้แก่ นางสาวสริดา ไหประโคน นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
🟪รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ได้แก่ นางสาวอินทิรา โพธิ์สุข นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2
🟪รางวัลชมเชย
ได้แก่ นายนันทพล ริมธีระกุล นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2
นายธวัชชัย คงสีหะ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2
งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

Comments are closed.