กำหนดการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2564

ลำดับ วัน-เดือน-ปี กำหนดเวลา
1
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 31 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
17.30 น.
2
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 32 วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564
17.30 น.
3
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 33 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564
17.30 น.
4
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 34 วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564
17.30 น.
5
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 35 วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564
17.30 น.
6
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 36 วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564
17.30 น.
7
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 37 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564
17.30 น.

กำหนดการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2563

ลำดับ วัน-เดือน-ปี กำหนดเวลา
1
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 25 วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
17.30 น.
2
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 26 วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563
17.30 น.
3
เสด็จทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี
วันสถาปนาสถาบันการพยาบาลฯ
(106 ปี วันกำเนิดวิทยาลัยพยาบาลฯ)
วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563
17.30 น.
4
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 27 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563
17.30 น.
5
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 28 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563
17.30 น.
6
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 29 วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563
17.30 น.
7
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 30 วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563
17.00 น.