กิจกรรม”ชวนกันทำความดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส”

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำโดยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ได้นำชุดสุขอนามัย (Hygiene Kit) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางแค (บ้านบางแค 1) และ บ้านผู้สูงอายุบ้านบางแค 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ชวนกันทำความดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส”

Comments are closed.