กิจกรรมทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนาประจำเดือนมีนาคม 2564

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยหน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนาขึ้น โดยจัดให้บุคลากรสถาบัน และนักศึกษาได้ทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนา เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ณ โถงอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

 

Comments are closed.