กิจกรรม STIN ชวนฟิต พิชิตเดินวิ่ง ปี 2

กิจกรรม STIN ชวนฟิต พิชิตเดินวิ่ง ปี 2

         เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานมอบเหรียญรางวัล ให้แก่ ผู้แทนที่เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง สะสมระยะทางครบ 300-500 กิโลเมตร ในระยะเวลา 3 เดือน  และผู้ที่ เดิน-วิ่ง สะสมระยะทางมากที่สุด 3 อันดับแรก ที่จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท 1,500 บาท และ 1,000 บาท ตามลำดับ สำหรับ “กิจกรรม STIN ชวนฟิต พิชิตเดินวิ่ง ปี 2” มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 112 คน เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้นักศึกษาและบุคลากรสถาบัน มีกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมและมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาและบุคลากรสถาบัน

Comments are closed.