ขอเชิญบุคลากรสถาบันเข้าร่วมกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ การพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล (DQ) ทักษะสำคัญสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของคนรุ่นใหม่

          ขอเชิญบุคลากรสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ การพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล (DQ) ทักษะสำคัญสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของคนรุ่นใหม่ 

โดย ฝ่ายบริหารวิชาการ ผ่านระบบ Application Zoom Meeting

ในวันที่ 7 มีนาคม 2565
เวลา 13.00 – 16.00 น.
เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ ZOOM

Meeting ID: 962 3910 7744

Passcode: 103008

หรือเข้าร่วมผ่าน Link ZOOM: https://zoom.us/j/96239107744?pwd=RmNIbHY0UTZkaDZWQlh6cEpvT0ZYUT09

Comments are closed.