ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ การสร้างกิจกรรมออนไลน์ให้มีชีวิต ผ่านโปรแกรม Zoom (ครั้งที่ 1)

          ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ การสร้างกิจกรรมออนไลน์ให้มีชีวิต ผ่านโปรแกรม Zoom (ครั้งที่ 1) โดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผ่านระบบ Application Zoom Meeting

ในวันที่ 31 มกราคม 2565
เวลา 13.30 – 15.30 น.
เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom

Meeting ID: 956 0059 0215

Passcode: 831829

Comments are closed.