ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

          ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดย ฝ่ายบริหารวิชาการ ผ่านระบบ Application Zoom Meeting

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 1 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.
เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom

Meeting ID: 993 0990 0349

Passcode: 468836

Link ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม: https://forms.gle/xGPHKMvvyfJQnRNV7

Link เอกสาร/สื่อ ประกอบการร่วมกิจกรรม:

1. ThepExcel (28-2-2565)(1-1-2565)

2. ThepExcel-Correct-Database

3. ThepExcel-Excel-Level-Up-2021-v4-f

4. ThepExcel-Pivot-Table-2021

Comments are closed.