ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ การจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการ และการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (ครั้งที่ 1)

          ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ การจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการ และการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (ครั้งที่ 1) โดย ฝ่ายบริการการศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผ่านระบบ Application Zoom Meeting

ในวันที่ 27 มกราคม 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.
เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom

Meeting ID: 992 3862 5863

Passcode: 192169

Comments are closed.