ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การดูแลทวารใหม่ : ความใส่ใจของผู้ดูแลสู่ผู้ป่วย”

Comments are closed.