ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อกิจกรรม การดำเนินการขออนุมัติดำเนินโครงการ/งาน/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการสถาบัน

ขอเชิญบุคลากรสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้

หัวข้อกิจกรรม การดำเนินการขออนุมัติดำเนินโครงการ/งาน/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการสถาบัน 

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.30 – 11.30 น. รูปแบบ Hybrid
ณ ห้องประชุม 911 ชั้น 9 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา และระบบ ZOOM

Meeting ID: 994 6987 4868
Passcode: 521794

สามารถติดต่อเข้าร่วมได้ที่ งานยุทธศาสตร์และแผน โทร.1161 หรือ สแกน QA Code สมัครเข้าร่วม ตามประกาศประชาสัมพันธ์

Comments are closed.