ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานสัมมนาออนไลน์ “TOWARDS NEW NORMAL CARE FOR THE ELDERLY : Resilient Long-Term Care for the Elderly under Covid-19”

🔺ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา บุญสวัสดิ์
👉สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล
🟪ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายในงานสัมมนาออนไลน์ “TOWARDS NEW NORMAL CARE FOR THE ELDERLY : Resilient Long-Term Care for the Elderly under Covid-19”
🟤ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น.
🟩โดยงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ACAP, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, ร่วมกับ Keishin-Gakuen Educational Group
จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ🌈เข้าร่วมกิจกรรม โดยลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://shorturl.asia/FA854
เพื่อรับ Link เข้าร่วมการสัมมนาผ่านโปรแกรม ZOOM
 

Comments are closed.