ขอแสดงความยินดีกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข รับรางวัลโล่ผู้บำเพ็ญความดี

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
👏ขอแสดงความยินดีกับ👏
👉สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
🔹️รับโล่รางวัลชนะเลิศ🔹️
ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล สำหรับสถาบันการศึกษา (ระดับหลักสูตร)”
👏และสถาบันขอแสดงความยินดีกับ👏
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข
👉 รับรางวัลโล่ผู้บำเพ็ญความดี
“ โครงการธนาคารความดี : สร้างสมคุณค่าพยาบาล”
🔅ประเภท : การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชน
💫 จากสภาการพยาบาล
*งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว*

Comments are closed.