งานมุฑิตาคารวะ กษิณานุสรณ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดงานมุฑิตาคารวะ กษิณานุสรณ์ เพื่อเป็นการแสดงมุฑิตาจิต แก่ อาจารย์พยาบาลที่เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศักรินทรภักดี

Comments are closed.